ms office slider


MS OFFICE: Word

Pre deti a mládež od 13 do 19 rokov 

POPIS KURZU:

Tento mesačný kurz je druhým kurzom nášho vzdelávacieho bloku o MS Office. Je určený študentom, ktorí sa chcú o funkciách Wordu dozvedieť viac. Študenti si rozvíjajú vedomosti získané v škole na praktických príkladoch. 

 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny. Toto nám umožňuje aplikácia Google Meet. Odporúčame použiť prehliadač Google Chrome.

Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. Na počítač nie je nutné nič inštalovať. Podmienkou účasti na kurze je však nainštalovaný balík MS Office. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a pripojenie na internet. 

CENA KURZU:

59 eur

Cena je za 4 stretnutia (8 vyučovacích hodín).


DĹŽKA KURZU:

Jeden blok trvá 1 mesiac. Vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) po dobu 4 týždňov podľa aktuálneho rozvrhu. Vyučovanie sa nekoná počas školských prázdnin, v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov.


ROZVRH HODÍN:

Tento kurz sa koná v stredu od 17.00 do 18.35. Začíname 25. novembra. 

V januári sa budeme venovať Excelu a potom nasleduje PowerPoint.

Rozpis kurzov nájdete v menu Rozvrh a registrácia.


POČET ÚČASTNÍKOV:

4 – 8 študentov


UČEBNÝ PLÁN:

(4 stretnutia = 8 vyučovacích hodín):

1. Úvod do Wordu

Cieľom hodiny je zoznámiť sa s prostredím Wordu. Pozrieme sa na panel s nástrojmi a budeme pracovať s textom. Okrem formátovania (písmo, fabra, podfarbenie) sa pozrieme aj na zobrazenie netlačiteľných znakov. Naučíme sa tvoriť odseky, odrážky, čislovanie a pod. 

2. Vytváranie tabuliek

Na hodine si ukážeme, ako vytvoriť vo worde tabuľku, ako vložiť do tabuľky údaje, ako tabuľku upravovať a predstavíme si aj základné vzorce. 

3. Nastavenie dokumentu a pracovného prostredia

Na tejto hodine sa budeme venovať formátovaniu strany, číslovaniu, vloženie hlavičky dokumentu. Naučíme sa, ako dokument uložiť. Pozrieme sa aj na nastavenia pracovného prostredia - automatické ukladanie, kotrolu pravopisu a automatické opravy. 

4. Vkladanie a formátovanie obrázkov

Cieľom hodiny je ukázať študentom, ako do dokumentu vkladať obrázky a ich formátovanie. Budeme sa venovať aj významu a používaniu štýlov v rozsiahlych dokumentoch. 

 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Čo je Word.

2. Formátovať dokument.

3. Vkladať do wordu tabuľky a obrázky.

4. Používať štýly.


Po ukončení tohto kurzu ti odporúčame nasledujúce kurzy: 

1) MS OFFICE: Excel

2) MS OFFICE: PowerPoint