strony-slider


WEB STRÁNKY: ZÁKLADY HTML

HTML / CSS / JS

Žiaci 7. až 9. ročníka ZŠ a študenti SŠ (13 – 19 rokov)

  

 

 

POPIS KURZU:

Tento kurz je určený študentom, ktorí sa chcú naučiť tvoriť webové stránky. Naučíš sa základy HTML, CSS a zoznámiš sa aj s JavaScript. 
 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny.

Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. Nie je nutné na váš počítač nič inštalovať. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a stabilné pripojenie na internet. 

 

CENA KURZU:

69 eur


DĹŽKA KURZU:

Online vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) po dobu 4 týždňov alebo 4 stretnutia (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) v jednom týždni podľa aktuálneho rozvrhu. Online vyučovanie neprebieha v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov.

  

UČEBNÝ PLÁN:

 (4 stretnutia = 8 vyučovacích hodín)

1. HTML: Rozvrh hodín

Cieľom hodiny je predstaviť študentom základy tvorby webových stránok. Na hodine sa naučíš, ako vytvoriť rozvrh hodín.

2. HTML: Registračný formulár

Počas druhej hodiny sa pozrieme na zložitejšie prvky HTML. Naučíš sa, ako vytvoriť registračný formulár. 

3. CSS: LEGO obchod

Na tejto hodine si vytvoríme webovú stránku pre obchod s LEGOM. Naučíš sa pridávať produkty, používať Google fonty a vytvoriť základné prvky webu, ako banner, favicon, či interaktívne menu. K stránke vytvorime aj podstránku s registračným formulárom.

4. JAVASCRIPT: Kalkulačka

Táto hodina je úvodom do tajomstiev skriptovacieho jazyka JavaScript, ktorý zaisťuje interakciu používateľa s webovou stránkou. Naučíš sa, ako vytvoriť kalkulačku. 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Základy tvorby webových stránok a nástroje na ich vytváranie. 

2. Základné prvky HTML.

3. Aký je rozdiel medzi obsahom (HTML) a vzhľadom (CSS) dokumentu. 

4. Základy jazyka JavaScript.  

 

ROZVRH HODÍN:

Dátum a čas jednotlivých kurzov, ako i registráciu zverejníme už čoskoro. 

 

POČET ÚČASTNÍKOV:

4 – 8 detí