scratch-slider

 

ZÁKLADY TVORBY HIER

Pre deti od 7 do 9 rokov

 

POPIS KURZU:

Na tomto 2-semestrálnom kurze si predstavíme základy programovania v jazyku Scratch. Scratch je vizuálny programovací nástroj, prostredníctvom ktorého sa deti hravým spôsobom učia programovať. So Scratchom môžeš programovať svoje vlastné interaktívne príbehy, animácie a hry. Samotné programovanie sa vykonáva pomocou blokov s príkazmi, ktoré sa spájajú podobne ako puzzle. V druhom semestri pokračujeme v programovaní hier v Scratchi s využitím nových blokov a vyskúšame aj programovanie 3D hier v platforme KODU. Po absolvovaní celého kurzu získaš certifikát.

 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny. Toto nám umožňuje aplikácia Google Meet. Odporúčame pracovať v prehliadači Google Chrome.

Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. Na počítač je nutné si nainštalovať Scratch Desktop verziu, ale môžete pracovať aj v online verzii, a vytvoriť si účet. V prípade nejasností nás kontaktujte, radi vám s inštaláciou pomôžeme. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a pripojenie na internet. 

 

CENA KURZU:

239 eur

Uvedená cena je za 1 semester (28 vyučovacích hodín). 

Garancia spokojnosti: ak nebude kurz podľa tvojich predstáv, po absolvovaní prvého stretnutia sa môžeš z kurzu odhlásiť a my ti vrátime platbu v plnej výške.


DĹŽKA KURZU:

Tento kurz trvá 2 semestre. 1 semester = 14 týždňov. Vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka). Škola je zatvorená v dňoch školských prázdnin, štátnych a cirkevných sviatkov.

 

ROZVRH HODÍN:

Tento kurz sa koná v piatok od 17.00 do 18.35.

Zimný semester začína 6. novembra!

Prihlasovanie na jarný semester spustíme v decembri.

 

POČET ÚČASTNÍKOV:

3 – 8 študentov

UČEBNÝ PLÁN:

Prvý semester (14 stretnutí = 28 vyučovacích hodín)

1. Úvod do jazyka Scratch: Skákajúce písmenká

Cieľom hodiny je predstaviť deťom programovanie a oboznámiť ich s prostredím Scratch, jeho základnými prvkami a spôsobom, akým sa tvoria programy a hry. Vytvoríme si prvý jednoduchý projekt, animáciu Skákajúce písmenká. 

2. Scratch: Arkanoid

Na portáli scratch.mit.edu si vytvoríš účet, na ktorom si budeš môcť ukladať všetky svoje projekty a pochváliť sa tak svojim kamarátom a rodičom. Vytvoríme si prvú hru v Scratchi Arkanoid so skákajúcou loptičkou. Naučíš sa, ako ovládať postavu pomocou klávesnice. 

3. Scratch: Arknoid – dokončenie hry 

Dokončíme hru z predchádzajúcej hodiny. 

4. Scratch: Pero a TEST

Naučíme sa, ako jednoducho editovať grafiku a vytvárať vlastné obrázky. Otestujeme si, čo sme sa doteraz naučili.

5. Scratch: Matematika

Vytvoríme si vzdelávaciu animáciu na riešenie jednoduchých matematických operácií – násobenie a sčítanie.

6. Scratch: Rušná cesta

Vytvoríme hru, v ktorej budú postavy prechádzať rušnou ulicou a pritom sa vyhýbať autám. Naučíš sa, ako odosielať správy a nastaviť meranie času.

7. Scratch: Rušná cesta a individuálne projekty

Dokončíme hru z predchádzajúcej hodiny. Deti začnú pracovať na individuálnych zadaniach, v ktorých využijú nadobudnuté vedomosti. 

8. Scratch: Duchovia

Na tejto hodine vytvoríme hru, v ktorej budeme chytať duchov a získavať za to body. Naučíš sa, ako naprogramovať automatický a náhodný pohyb. 

9. Scratch: Bludisko a TEST

V úvode hodiny opäť otestujeme nadobudnuté vedomosti. Zvyšok vyučovania budeme pracovať na hre Bludisko, v ktorej sa postava musí dostať do cieľa a vyhnúť sa prekážkam. Naučíš sa, ako si nakresliť vlatné pozadie. 

10. Scratch: Santa Claus a individuálne projekty

Vytvoríme si animáciu Santa Clausa zbierajúceho darčeky. Naučíš sa, čo je to slučka. Po dokončení zadania môžeš doplniť do animácie vlastné nápady.

11. Scratch: Vesmírna raketa

Vytvoríme hru založenú na pohybe vesmírnej rakety, ktorá za zostrelené asteoridy bude získavať boy. Naučíš sa, ako klonovať postavy.

12. Scratch: Vesmírna raketa – dokončenie hry a individuálne projekty

Dokončíme hru z predchádzajúcej hodiny. Deti odprezentujú svoje individuálne projekty.

13. Scratch: Opakovanie učiva a TEST

V úvode si naposledy v tomto semestri otestujeme všetko, čo sme sa naučili. 

14. Úvod do KODU a hra Požierač jabĺk

Navnadíme sa na ďalší semester. Pozrieme sa na prostredie KODU, v ktorom sa dajú vytvárať 3D hry. Naprogramujeme si jednoduchú hru Požierač jabĺk. Naučíš sa, ako naprogramovať pohyb postavy a reakciu na udalosti v hre. 

 

Druhý semester (14 stretnutí = 28 vyučovacích hodín)

15. Scratch: Vojna hradov 

Cieľom hodiny je vytvoriť známu hru Vojna hradov. Naučíme sa vytvoriť jednoduchú hru s viacerými hráčmi, ktorí bojujú proti sebe. 

16. Scratch: Záchranná misia

Účelom hodiny je pripomenúť veľkú časť materiálu z prvého semestra na základe rozsiahlej hry - záchrannej misie. Počas hodiny si vytvoríš hru, v ktorej sa naučíš animovať postavy.

17. Scratch: Záchranná akcia - dokončenie hry

Cieľom tejto hodiny je dokončiť hru z predchádzajúcej hodiny.

18. Scratch: Pokémon Go

Cieľom tejto hodiny je vytvoriť vlastnú verziu známej hry Pokémon Go. Budeme vrhať guľou a chytať Pokémonov, ktorých bude riadiť počítač.

19. Scratch: Pokémon Go - pokračovanie a TEST

Otestujeme, čo sme sa doposiaľ naučili a dokončíme si hru z predchádzajúcej hodiny. 

20. Scratch: Angry Birds

Vytvoríme si vlastnú verziu známej hry Angry Birds. 

21. Scratch: Angry Birds - dokončenie hry

Dokončenie hry z predchádzajúcej hodiny.

22. Scratch: Makey - Makey: bubny

Na tejto hodine si ukážeme elektronickú dosku Makey-Makey a naučíme sa, ako vytvoriť bubny z vlastných rúk.

23. Scratch: Makey - Makey: klavír

Na tejto hodine použijeme na vytvorenie klaviatúry ovocie.  

24. Úvod do KODU GAME LAB a TEST

Počas hodiny si najprv otestujeme, čo sme sa doposiaľ naučili. Potom si predstavíme platformu KODU GAME LAB, v ktorej budeme tvoriť 3D hry. Ukážeme si základné funkcie (pridávanie znakov, kreslenie nového pozadia, presúvanie znakov) a vytvoríme si prvú hru lietajúceho puku medzi dvom hráčmi.

25. KODU: Chytanie rýb

Na tejto hodine si ukážeme, ako strieľať na pohybujúce sa objekty. 

26. KODU: Podmorský svet a individuálny projekt

Vytvoríme si náročnejšiu hru plnú rôznych objektov a efektov. Začneš pracovať na vlastnom projekte.

27. KODU: Brána

Vytvoríme si viacúrovňovú hru.

28. KODU: TEST, vytvorenie arkádovej hry a odovzdávanie certifikátov

Na tejto hodine si poslednýkrát otestujeme svoje vedomosti. Všetko, čo sme sa doposiaľ naučili použijeme pri vytváraní arkádovej hry. Rozdáme si certifikáty o absolvovaní kurzu.

 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Vytvárať hry a aplikácie v programe Scratch.

2. Ako vytvoriť hru pre viacerých hráčov.

3. Čo sú to podmienky, slučky, udalosti.

4. Ako posielať a prijímať správy. 

5. Čo je to súradnicový systém a jeho využitie pri programovaní.

6. Základné matematické operácie a ich využitie pri programovaní.

7. Pochopiť základné fyzikálne zákony a aplikovať ich pri tvorbe hry.

8. Ako klonovať postavy.

9. Vytvárať 3D hry pomocou KODU Game Lab.

10. Používať trojrozmerný súradnicový systém.

11. Vytvárať modely trojrozmerného sveta.


Po ukončení oboch semestrov tohto kurzu ti odporúčame nasledujúce kurzy: 

1) Dobrodružstvo s programovaním

2) Programovanie s Minecraftom