roblox-slider

 


ROBLOX: TVORÍME HRY

Roblox/Lua

Žiaci 4. a 6. ročníka ZŠ (10 – 12 rokov)

 

 

 

POPIS KURZU:

Tento kurz je skvelou voľbou pre deti, ktoré rady hrávajú ROBLOX, no zaujímajú sa aj o to, ako hry vznikajú. Naučíš sa tvoriť hry v ROBLOX Studio pomocou jazyka Lua. Nazrieš aj do základov tvorby 3D hier. 
 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny.

Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. Na počítač je nutné si nainštalovať Roblox Studio a vytvoriť si účet. V prípade nejasností nás kontaktujte, radi vám s inštaláciou pomôžeme. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a pripojenie na internet. 

 

CENA KURZU:

59 eur


DĹŽKA KURZU:

Online vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) po dobu 4 týždňov alebo 4 stretnutia (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) v jednom týždni podľa aktuálneho rozvrhu. Online vyučovanie neprebieha v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov.

   

UČEBNÝ PLÁN:

(4 stretnutia = 8 vyučovacích hodín):

1. ROBLOX: Úvod do ROBLOX Studia

Cieľom hodiny je zoznámiť sa s prostredím ROBLOX Studio. Naučíš sa, ako vytvárať objekty, ako meniť ich farbu, veľkosť a umiestnenie. Pripravíš si vlastnú mapu a pridáš hráča.

2. ROBLOX:  Úvod do jazyka LUA

Na hodine si predstavíme programovací jazyk LUA a jeho základné pojmy, ako premenné, podmienky. Naučíš sa, ako ich využívať na programovanie interakcií medzi hráčom a inými objektmi v hre. 

3. ROBLOX:  Prekážková dráha

Cieľom kurzu bude vytvoriť prekážkovú dráhu. Navrhneš si vlastné prekážky. 

4. ROBLOX: Dokončenie Prekážkovej dráhy

Cieľom tejto hodiny bude dokončiť projekt z predchádzajúceho dňa a sprístupniť ho komunite na ROBLOXE.

 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Čo je Roblox Studio.

2. Základy programovania v jazyku LUA.

3. Vytvoriť jednoduchú hru v ROBLOXE.

4. Ako publikovať hru na internete pre komunitu na ROBLOXE.

 

ROZVRH HODÍN:

Dátum a čas jednotlivých kurzov, ako i registráciu nájdete v záložke Rozvrh a registrácia. 

 

POČET ÚČASTNÍKOV:

4 – 8 detí