ms office slider


MS OFFICE: PowerPoint

Pre deti a mládež od 13 do 19 rokov 

POPIS KURZU:

Tento mesačný kurz je prvým kurzom nášho vzdelávacieho bloku o MS Office. Je určený študentom, ktorí sa chcú o funkciách PowerPointu dozvedieť viac. Študenti si rozvíjajú vedomosti získané v škole na praktických príkladoch. 

 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny. Toto nám umožňuje aplikácia Google Meet. Odporúčame použiť prehliadač Google Chrome.

Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. Na počítač nie je nutné nič inštalovať. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a pripojenie na internet. 

CENA KURZU:

59 eur

Cena je za 4 stretnutia (8 vyučovacích hodín).


DĹŽKA KURZU:

Jeden blok trvá 1 mesiac. Vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) po dobu 4 týždňov podľa aktuálneho rozvrhu. Vyučovanie sa nekoná počas školských prázdnin, v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov.


ROZVRH HODÍN:

Tento kurz sa koná v stredu od 17.00 do 18.35. Začíname 4. novembra. 

V decembri pokračujeme Wordom a v januári sa budeme venovať Excelu. 

Rozpis kurzov nájdete v menu Rozvrh a registrácia.


POČET ÚČASTNÍKOV:

4 – 8 detí


UČEBNÝ PLÁN:

(4 stretnutia = 8 vyučovacích hodín):

1. Zásady tvorby prezentácie a práca so snímkami

Cieľom hodiny je zoznámiť sa s prostredím PowerPointu. Naučíš sa, ako vytvoriť a uložiť prezentáciu. Povieme si, aké sú zásady pri vytváraní prezentácie, na čo myslieť a na čo nezabudnúť. Ukážeme si, ako vložiť do prezentácie novú snímku a jej rozloženie. Pozrieme sa na vkladanie a formátovanie textu a textových polí. Vytvoríš si vlasnú prezentáciu, napr. ako prípravu na školský projekt.

2. Vkladanie objektov

Na hodine si ukážeme, ako vložiť do prezentácie graf, tabuľku, video, zvuk a iné objekty. 

3. Pozadie a motív prezentácie

Cieľom kurzu bude vytvoriť si vhodný a pútavý motív prezentácie. 

4. Premietanie a tlač prezentácie

Cieľom tejto hodiny bude dokončiť prezentáciu z predchádzajúcích dní. Naučíme sa s prezentáciou pracovať. 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Čo je PowerPoint.

2. Zásady tvorby prezentácií.

3. Vkladať do prezentácie text, snímky, videá a iné objekty.

4. Nastaviť ľubovoľný motív a vytlačiť prezentáciu.


Po ukončení tohto kurzu ti odporúčame nasledujúce kurzy: 

1) MS OFFICE: Word

2) MS OFFICE: Excel