strony-slider


MLADÝ WEB DIZAJNÉR

HTML / CSS

Žiaci 4. až 6. ročníka ZŠ (10 – 12 rokov)

  

 

 

POPIS KURZU:

Tento kurz je určený deťom, ktoré sa chcú naučiť tvoriť webové stránky. Naučíš sa základy HTML a upravovať vzhľad stránok pomocou CSS.

 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny.


Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. Do počítača nie je nutné nič inštalovať. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a stabilné pripojenie na internet. 

 

CENA KURZU:

69 eur


DĹŽKA KURZU:

Online vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) po dobu 4 týždňov alebo 4 stretnutia (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) v jednom týždni podľa aktuálneho rozvrhu. Online vyučovanie neprebieha v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov.

  

UČEBNÝ PLÁN:

 (4 stretnutia = 8 vyučovacích hodín) 

1. HTML: Obľúbená hra

Cieľom hodiny je predstaviť študentom základy tvorby webových stránok. Na hodine sa naučíš vytvoriť web stránku počítačovej hry, ku ktorej pridáš obsah, galériu a iné prvky. 

2. HTML, úvod do CSS: Recept

 

Na tejto hodine si vytvoríme webovú stránku s receptom. Naučíš sa, ako meniť vzhľad webových stránok pomocou CSS. 

 3. HTML, CSS: Program kina

Na tejto hodine si vytvoríme webovú stránku s programom kina. Naučíš sa, ako vytvárať a formátovať tabuľky. 

4. HTML, CSS: Obchod s hudbou

Cieľom hodiny je vytvoriť informačnú stránku pre hudobný obchod s logom, menu a podstránkou s kontaktným formulárom.

 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Ako vytvoriť jednoduchú webovú stránku. 

2. Základné prvky HTML.

3. Aký je rozdiel medzi obsahom (HTML) a vzhľadom (CSS) dokumentu. 

4. Ako publikovať webovú stránku.  

 

ROZVRH HODÍN:

Dátum a čas jednotlivých kurzov, ako i registráciu zverejníme už čoskoro. 

 

POČET ÚČASTNÍKOV:

4 – 8 detí