slider grafik 


MLADÝ GRAFICKÝ DIZAJNÉR

Rastrová grafika

Žiaci 4. a 6. ročníka ZŠ (10 – 12 rokov)

 

 

 

POPIS KURZU:

Bližšie informácie o kurze prinesieme už čoskoro!
 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny.

Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. V prípade nejasností nás kontaktujte, radi vám s inštaláciou pomôžeme. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a pripojenie na internet. 

 

CENA KURZU:

85 eur

Cena je za 5 stretnutí (10 vyučovacích hodín).


DĹŽKA KURZU:

Online vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) po dobu 5 týždňov podľa aktuálneho rozvrhu. Online vyučovanie neprebieha v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov a v dňoch školských prázdnin.

ROZVRH HODÍN:

Dátum a čas jednotlivých kurzov, ako i registráciu nájdete v záložke Rozvrh a registrácia. 


POČET ÚČASTNÍKOV:

4 – 8 detí


UČEBNÝ PLÁN:

... pripravujeme

 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Základy o rastrovej grafike.

2. Pracovať v programe Photopea a vytvárať rastrovú grafiku.

3. Spoznať rozdiel medzi vektorovou a rastrovou grafikou.

4. Čo sú tóny a farby, vrstvy a filtre. 

5. Základné techniky retušovania obrázkov.


Po ukončení tohto kurzu ti odporúčame nasledujúce kurzy: 

1) Mladý grafický dizajnér II. - vektorová grafika

2) Počítačové programy a hry

3) Mladý web dizajnér

4) Roblox: tvoríme hry