KURS PROGRAMOWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WSTĘP DO PROGRAMOWANIA

ÚVOD DO PROGRAMOVANIA

Pre deti od 13 do 15 rokov 

POPIS KURZU:

Tento 2-semestrálny kurz je úvodom do sveta „skutočného" programovania. Na príklade moderného programovacieho jazyka C# z dielne Microsoftu si preberieme jeho základné prvky, ako konštanty a premenné, slučky, či matematické operácie. V nadväznosti na prvú časť kurzu sa budeme venovať objektovo orientovanému programovaniu. Naučíme sa tvoriť webové stránky, porozprávame sa o hackingu a základoch bezpečného používania internetu. Po absolvovaní celého kurzu získaš certifikát.

 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny. Toto nám umožňuje aplikácia Google Meet. Odporúčame pracovať v prehliadači Google Chrome.

Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. Na počítač je nutné si nainštalovať Scratch Desktop verziu, ale môžete pracovať aj v online verzii, a vytvoriť si účet. V prípade nejasností nás kontaktujte, radi vám s inštaláciou pomôžeme. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a pripojenie na internet. 

 

CENA KURZU:

259 eur

Uvedená cena je za 1 semester (28 vyučovacích hodín). 

Garancia spokojnosti: ak nebude kurz podľa tvojich predstáv, po absolvovaní prvého stretnutia sa môžeš z kurzu odhlásiť a my ti vrátime platbu v plnej výške.


DĹŽKA KURZU: 

Tento kurz trvá 2 semestre. 1 semester = 14 týždňov. Vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka). Škola je zatvorená v dňoch školských prázdnin, štátnych a cirkevných sviatkov.


ROZVRH HODÍN:

Tento kurz sa koná v stredu a v sobotu od 17.00 do 18.35.

Zimný semester na stredajší kurz začína 14. októbra a na sobotňajší kurz 24. októbra.

Prihlasovanie na jarný semester spustíme v decembri.

 

POČET ÚČASTNÍKOV:

3 – 8 študentov


UČEBNÝ PLÁN:

Prvý semester (14 stretnutí = 28 vyučovacích hodín)

1. Úvod do jazyka C# a prostredia Visual Studio Community. Vytvoríš si aplikáciu Kalkulačka.

2. Premenné. Vytvoríš si aplikáciu Ozvena.

3. Konštanty a matematické operácie. Vytvoríš si aplikáciu na výpočet plochy a obvodu geometrických útvarov.

4. Úvod do Winforms. Tvorba aplikácií pre Windows – výpočet BMI.

5. Matematické a logické operácie. Aplikácia „Login System". TEST.

6. Podmienené príkazy If. Aplikácia pre Windows na výpočet ziskov spoločnosti.

7. Pokračovanie využitia podmieneného príkazu If. Aplikácia „Ski Jumping".

8. Podmieneý príkaz Switch. Hra „Arena". Aplikácia „Reštaurácia".

9. Slučky (for, while, ...). Aplikácia na generovanie náhodných herných kľúčov. TEST.

10. Pokračujeme so slučkami. Aplikácia na kreslenie „Sklenená guľa". Hra „21".

11. Dosky. Aplikácia „Kino". Aplikácia na kreslenie „Lotto".

12. Metódy. Program „Autosalón".

13. Pokračujeme s metódami. Hra „Piškvorky".

14. Opakovanie učiva. Test. Hra „Bludisko".


Druh
ý semester (14 stretnutí = 28 vyučovacích hodín)

1. Zopakovanie učiva z prvého semestra.

2. Úvod do objektovo orientovaného programovania – trieda a konštruktor.

3. Dedičstvo.

4. Konsolidácia dát v objektovo orientovanom programovaní. TEST.

5. Aplikácia „Šetrič obrazovky".

6. Aplikácia „Kóder".

7. Vytvorenie vlastného webového prehliadača.

8. Vlastný webový prehliadač – pokračovanie.

9. Systém riadenia knižnice.

10. Systém riadenia knižnice – pokračovanie.

11. Systém riadenia knižnice – pokračovanie. TEST.

12. Úvod do hackingu – aplikácia na zobrazenie prihlasovacích hesiel v hre Tibia.

13. Úvod do Androidov – vytvorenie prvej mobilnej aplikácie.

14. Úvod do Unity3D – vytvorenie prvej trojrozmernej hry. Na konci hodiny získaš certiifikát o absolvovaní kurzu.

 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Ako vytvárať programy vo Visual Studio. Čo je kompilácia a debugovanie.

2. Základné typy dát – int, string, double, float, bool.

3. Ako naprogramovať jednoduché aritmetické operácie.

4. Podmienené príkazy 'If' a 'Switch'.

5. Použitie slučiek: while, do..while.

6. Čo sú dosky.

7. Spôsoby vrátenia a prijatia rôznych argumentov. 

8. Ako vytvoriť triedy.

9. Končtruktori a ich použitie.

10. Ako si vytvoriť vlastný internetový prehliadač a ako ho naprogramovať vo WinForms. 

11. Ako naprogramovať šetrič obrazovky.

12. Ako naprogramovať rozsiahlu aplikáciu na riadenie knižnice – grafický softvér, logiku pridania a odstránenia položky, uloženie položky do súboru.

13. Ako vytvoriť jednoduchý vírus rozmnožovania súborov na zaplnenie disku.

14. Základné prvky prostredia Android Studio, v ktorom sa navrhujú aplikácie pre mobilné telefóny.

15. Ako vytvoriť jednoduchú aplikáciu pre Android použitím Google Maps.

16. Základné prvky prostredia Unity pre vytvorenie 2D a 3D hier.

 

Po ukončení oboch semestrov tohto kurzu ti odporúčame nasledujúce kurzy:

1) Tvorba počítačových hier

2) Tvorba web stránok

3) Mobilné aplikácie pre Android

4) Web stránky: základy HTML