Ponúkame viaceré benefity

 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • komplexný študijný a rozvojový plán podľa nadväznosti tém a ich náročnosti,
 • možnosť špecializácie (Chcete sa venovať určitej vybranej časti v rámci programovania? Viete ísť s nami touto vami vybranou cestou špecializácie.),
 • partnerstvo so svetovými zvučnými značkami - sme oficiálnym partnerom Microsoft vo vzdelávaní a oficiálnym vzdelávateľom Roblox na svete,
 • hodina zadarmo, v rámci garancie spokojnosti máte možnosť odstúpiť zo štúdia po 1. hodine s garanciou vrátenia peňazí (vzťahuje sa na polročné kurzy),
 • vytvorená podporná skupina pre deti, žiakov a študentov na platforme Discord,
 • vytvorená podporná skupina pre rodičov účastníkov kurzu na facebooku,
 • najširšia ponuka tém v rámci polročných a krátkodobých kurzov.

Rozhodli ste sa absolvovať kurzy Školy programovania Coding Giants?
Rozhodli ste sa prihlásiť vaše dieťa na kurzy Školy programovania Coding Giants?

Čo získate:

 • lekcie (vyučovacie hodiny) vedené profesionálnym lektorom, odborníkom z IT oblasti programovania,
 • vyučovanie v malých skupinách priamou komunikáciou medzi žiakom a lektorom, v ktorej môžete otvorene klásť otázky, diskutovať,
 • individuálny prístup lektora ku každému študentovi (vyučovanie v malých skupinách je na to úplne ideálne),
 • učebné materiály k celému IT kurzu, stačí si do nich už len vpisovať v prípade potreby vlastné poznámky,
 • nahrávku z hodiny a doplňujúce úlohy z každej lekcie – to vám pomôže vrátiť sa späť k tomu, čo sa s lektorom na vyučovacej hodine riešilo,
 • individuálny prístup v prípade, ak sa lekcie (vyučovacej hodiny) nebudete môcť zúčastniť, o žiadnu lekciu teda neprídete,
 • nepretržitú, aktívnu podporu s ostatnými spolužiakmi - účastníkmi kurzov, aj s vašim mentorom na platforme Discord, kde si vymieňate skúsenosti, pomáhate si, podporujete sa, upevňujete priateľské aj profesionálne kontakty,
 • prístup pre rodičov do súkromnej skupiny, kde organizujeme webové semináre a videokonferencie,
 • certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý vám môže pomôcť pri uplatnení na trhu práce.

Ak by ste mali ohľadom štúdia u nás akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, emailom na info@codinggiants.sk alebo telefonicky na 0948103571.

Tím Coding Giants