Študijný plán polročných kurzov

Jeden kurz programovania vnímame ako jeden polrok.
Trvá 14 týždňov.
Kurzy na seba tematicky nadväzujú.

ŠTUDIJNÝ PLÁN je podľa veku účastníkov rozčlenený na 3 vekové úrovne:

  1. veková úroveň = deti = vo veku 7 – 9 rokov
  2. veková úroveň = mladší žiaci = vo veku 10 – 12 rokov
  3. veková úroveň = starší žiaci/študenti = vo veku 13 – 15 rokov a vo veku 16 – 19 rokov

V 3. vekovej úrovni rozdeľujeme žiakov do 2 vekových skupín, aby rozdiel medzi účastníkmi v rámci 1 kurzu bol 2 až 3 roky, teda aby mali k sebe účastníci kurzu aj osobnostne bližšie.

Každá z troch vekových úrovní zahŕňa niekoľko ročníkov.

  1. veková úroveň = deti = PRÍPRAVKA = 1 ročník
  2. veková úroveň = mladší žiaci = 1. STUPEŇ = 3 ročníky
  3. veková úroveň = starší žiaci, študenti = 2. STUPEŇ = 3 ročníky

Každý ročník pozostáva z 2 polročných kurzov (2 polroky ako v bežnej škole):

  1. polrok kurzu - prebieha v zime, zimné mesiace
  2. polrok kurzu - prebieha v lete, letné mesiace, okrem obdobia školských prázdnin, vtedy polročné kurzy neprebiehajú, vtedy ponúkame krátkodobé prázdninové kurzy

Študijný plán polročných kurzov:

Študijný plán súvislá textová verzia na stiahnutie.

Poznámka: Po absolvovaní kurzu 4. ročníka Úvod do programovania v C# (2. polrok) si študenti môžu zvoliť špecializáciu, tzn. že začnú 5. ročník kurzom Tvorba počítačových hier a v 6. ročníku pokračujú Hacking a tvorba webových stránok, alebo opačne v 5. ročníku si zvolia kurz Hacking a tvorba webových stránok a v 6. ročníku pokračujú kurzom Tvorba počítačových hier.

Ak sa napríklad dieťa rozhodne absolvovať celú Školu programovania Coding Giants od svojich 7 rokov, absolvuje teda 1 rok prípravku a 6 ročníkov.

NIE JE TO VŠAK PODMIENKOU. Dieťa, resp. mladý človek môže vstúpiť do hociktorej úrovne kurzu podľa úrovne vlastných programátorských schopností a zručností.

Ak by ste mali ohľadom štúdia u nás akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, emailom na info@codinggiants.sk alebo telefonicky na 0948103571.

Tím Coding Giants