Prebieha prihlasovanie na polročné online kurzy! Preskúmaj!

Študijný plán polročných kurzov

Jeden kurz programovania vnímame ako jeden polrok.
Trvá 14 týždňov.
Kurzy na seba tematicky nadväzujú.

ŠTUDIJNÝ PLÁN je podľa veku účastníkov rozčlenený na 3 vekové úrovne:

  1. veková úroveň = deti = vo veku 7 – 9 rokov
  2. veková úroveň = mladší žiaci = vo veku 10 – 12 rokov
  3. veková úroveň = starší žiaci/študenti = vo veku 13 – 15 rokov a vo veku 16 – 19 rokov

V 3. vekovej úrovni rozdeľujeme žiakov do 2 vekových skupín, aby rozdiel medzi účastníkmi v rámci 1 kurzu bol 2 až 3 roky, teda aby mali k sebe účastníci kurzu aj osobnostne bližšie.

Každá z troch vekových úrovní zahŕňa niekoľko ročníkov.

  1. veková úroveň = deti = PRÍPRAVKA = 1 ročník
  2. veková úroveň = mladší žiaci = 1. STUPEŇ = 3 ročníky
  3. veková úroveň = starší žiaci, študenti = 2. STUPEŇ = 3 ročníky

Každý ročník pozostáva z 2 polročných kurzov (2 polroky ako v bežnej škole):

  1. polrok kurzu - prebieha v zime, zimné mesiace
  2. polrok kurzu - prebieha v lete, letné mesiace, okrem obdobia školských prázdnin, vtedy polročné kurzy neprebiehajú, vtedy ponúkame krátkodobé prázdninové kurzy

Študijný plán polročných kurzov:

Študijný plán súvislá textová verzia na stiahnutie.

Poznámka: Po absolvovaní kurzu 4. ročníka Úvod do programovania v C# (2. polrok) si študenti môžu zvoliť špecializáciu, tzn. že začnú 5. ročník kurzom Tvorba počítačových hier a v 6. ročníku pokračujú Hacking a tvorba webových stránok, alebo opačne v 5. ročníku si zvolia kurz Hacking a tvorba webových stránok a v 6. ročníku pokračujú kurzom Tvorba počítačových hier.

Ak sa napríklad dieťa rozhodne absolvovať celú Školu programovania Coding Giants od svojich 7 rokov, absolvuje teda 1 rok prípravku a 6 ročníkov.

NIE JE TO VŠAK PODMIENKOU. Dieťa, resp. mladý človek môže vstúpiť do hociktorej úrovne kurzu podľa úrovne vlastných programátorských schopností a zručností.

Ak by ste mali ohľadom štúdia u nás akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, emailom na info@codinggiants.sk alebo telefonicky na 0948103571.

Tím Coding Giants