Prebieha prihlasovanie na krátke kurzy! Päť lekcií od 20 a 23.11 Preskúmaj!

Kóduj s obrami

AKTUÁLNE v septembri 2021

prinášame skvelú ponuku – organizujeme 2. ročník workshopov ZADARMO pre deti a mládež vo veku 7 až 19 rokov pod názvom: KÓDUJ S OBRAMI.

Covidová doba a s tým spojené zatváranie škôl prinieslo veľa demotivácie medzi deti a žiakov základných či stredných škôl.

Našou túžbou je podporiť motiváciu žiakov k učeniu. Hravou formou, nenásilne, tvorivo. Chceme, aby do procesu učenia vhupli hneď od začiatku školského roka a vytrvali v ňom.

Najlepšia investícia do detí je investícia do ich vzdelania. Naviac, ak ide o oblasť vzdelania, ktorá je a bude na trhu práce čoraz viac žiadaná.

Nejde nám o kvantitu, ale predovšetkým o kvalitu, preto naše workshopy prebiehajú v malých skupinách s počtom detí 10 - 12, čo skvelo umožňuje priamu komunikáciu s lektorom. Workshopy sú tematicky rozdelené do 4 skupín podľa veku a obsahu. Mladšie deti si vyskúšajú naprogramovať vlastnú hru alebo webstránku. Staršie deti nahliadnu do tajov programovania a zoznámia sa s programovacím jazykom C#.

Prehľad workshopov:

  • Scratch, vek 7 - 9 rokov
  • Scratch, vek 10 - 12 rokov
  • Tvorba web stránok, vek 10 - 12 rokov
  • C#, vek 13 - 19 rokov

Podmienkou účasti pre najmladšie deti je schopnosť čítať, písať a počítať aspoň do 20. Workshop je vhodný aj pre deti, ktoré nemajú s programovaním žiadne skúsenosti. Workshopy trvajú 90 minút.

Na jednotlivé workshopy sa prihlásite prostredníctvom nášho registračného formulára na našej web stránke https://www.codinggiants.sk prihlášku vyplňuje rodič alebo zákonný zástupca.

Tešíme sa na Vás!

Coding Giants Slovensko

Mediálni partneri