KRÁTKODOBÉ IT KURZY

Krátkodobé kurzy programovania ponúkame ako doplnkovú službu.
Trvajú 5 týždňov. Sú vhodné na prázdninové obdobie, preto ich označujeme aj ako prázdninové kurzy.
Odporúčame ich pre deti a mládež, ktorých programovanie nadchýna a nechcú sa mu prestať venovať ani v prázdninovom období.
Tiež sú vhodné na upevnenie si vedomostí a precvičenie zručností z konkrétnej vybranej tematickej oblasti programovania.

Keďže tematických oblastí v programovaní existuje niekoľko, odráža to aj naša konkrétna ponuka krátkodobých kurzov pre vás. Je tematicky bohatá a jednotlivé kurzy sa realizujú na rôznych úrovniach ovládania danej tematiky.

Máte na výber:

  • Programovanie hier S Minecraftom
  • Programovanie hier v Robloxe
  • Programovanie web stránok, web dizajnérstvo
  • Kurzy grafiky: rastrovej, vektorovej
  • Akadémia Youtubera
  • Databázy a jazyk SQL
  • Kurzy umelej inteligencie
  • Grafika 3D Blender
  • Tvorba hier v UNITY