Časť kurzov programovania Coding Giants je Polročná. Stretnutia sa zvyčajne konajú raz týždenne (dve vyučovacie hodiny, 2x45 min. + 5 min.), za semester ich je 14. Každý takýto kurz programovania pozostáva z dvoch semestrov. Ak chce študent skončiť, nie je povinný absolvovať druhý semester. Polročné kurzy prebiehajú:

 • prezenčne - v prevádzkach Coding Giants Slovensko pripravovaných po celom Slovensku,
 • online - prostredníctvom internetu, priebeh kurzu je úplne rovnaký ako v prípade prezenčného štúdia; študenti a lektor sa navzájom vidia a počujú. Naše online kurzy NIE SÚ webináre ani videá na Youtube! V priebehu našich kurzov lektor zdieľa so študentami svoju obrazovku a má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im pomôcť. Študenti môžu klásť otázky a aktívne diskutovať o svojich zadaniach, či problémoch.

Navyše organizujeme aj krátke, tematické kurzy programovania online, ktoré zvyčajne pozostávajú z niekoľkých častí/pokračovaní.

Všetkých pozývame aj na účasť na bezplatných programátorských workshopoch a webinároch školy programovania Coding Giants Slovensko a na letné a zimné prázdninové kurzy.

Naše online kurzy NIE SÚ webináre ani videá na Youtube! V priebehu našich kurzov lektor zdieľa so študentami svoju obrazovku a má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im pomôcť. Študenti môžu klásť otázky a aktívne diskutovať o svojich zadaniach, či problémoch.

Online vyučovanie programovania v škole Coding Giants je úplne rovnaké ako prezenčné vyučovanie, iba forma výučby je iná, na diaľku a cez internet.

Kurzy programovania v škole programovania Coding Giant Slovensko vyučujú výlučne kvalifikovaní učitelia a odborníci z praxe. Sú to špecialisti, ktorí už roky pracujú s mladými ľuďmi, plne chápu ich problémy a potreby, dokážu ich motivovať k tvrdej práci a vzbudzovať záujem o informačné technológie a vášeň pre programovanie.

Lektori Coding Giants sa pre svojich študentov stávajú mentormi. Sprevádzajú ich krok za krokom pri riešení zložitých problémov a poskytujú potrebnú podporu pri rozvoji programátorských zručností.

Online vyučovanie: áno

Prezenčné vyučovanie: nie

TECHNICKÉ POŽIADAVKY (všetky kurzy okrem Unity a 3D Blender):
PC/Laptop s absolútnym minimom 8GB RAM, ideálne 16GB, zároveň procesor so 4 jadrami a 2GB miesta na disku. Všetky kurzy sú na win10, použitie linux alebo mac nie je možné.

TECHNICKÉ POŽIADAVKY (kurzy Unity a 3D Blender):
PC/Laptop absolútnym minimom 16GB (pre unity a blender nutné), zároveň procesor so 4 jadrami a 2GB miesta na disku.
Unity a 3D Blender zároveň využijú diskrétnu grafickú kartu, takže je veľmi dobré ju mať, alebo mať výkonný procesor s kvalitnou integrovanou kartou. Všetky kurzy sú na win10, použitie linux alebo mac nie je možné.

Dieťa si môže nahradiť vymeškanú hodinu v prípade, že rovnaký kurz prebieha v iný deň (prezenčne alebo online) po predchádzajúcej dohode s lektorom alebo školou. V prípade, že nie je k dispozícii iný termín, radi vám poskytneme nahrávku z online hodiny.

Alikvotnú čiastku nie je možné vrátiť v prípade neukončenia doplnkových/krátkych kurzov.

Ak už nemáte záujem pokračovať v semestrálnom kurze, túto skutočnosť je nutné nám písomne oznámiť na info@codinggiants.sk min. 1 mesiac pred plánovaným ukončením kurzu. Alikvotnú čiastku za zvyšné hodiny, ktoré už do konca semestra neabsolvujete, vám vrátime.

Kurzy programovania organizované Coding Giants Slovensko ponúkajú doplňujúce vzdelávanie pre deti a mládež od 7 do 19 rokov v oblasti informačných technológií. Mladí ľudia sa učia programovať v malých skupinách, maximálny vekový rozdiel medzi účastníkmi kurzu programovania je 2 roky.

Na kurz programovania pozývame deti a tínedžerov všetkých vekových skupín bez ohľadu na úroveň ich programovacích schopností a vedomostí. Naše kurzy sú určené pre najmenšie deti, úplných začiatočníkov v oblasti programovania, aj pre mladých ľudí, ktorí už v programovaní podnikli prvé kroky a chcú ďalej rozvíjať svoje kompetencie.

Kurz programovania Coding Giants je nielen príležitosť získať a osvojiť si digitálne zručnosti, ale aj spôsob, ako rozvíjať svoje záujmy a vášne, tráviť voľný čas produktívne a zmysluplne. Je to skvelá zábava, ako aj možnosť nájsť si nových priateľov

Rozvoj programátorských schopností
Účastníci kurzov programovania prenikajú do tajov tvorby počítačových hier, programov, aplikácií a webových stránok. V rôznych programovacích prostrediach a s využitím populárnych programovacích jazykov. Dozvedia sa tiež o príležitostiach, ktoré ponúkajú nové technológie a hrozbách, s ktorými sa môžu vo virtuálnom svete stretnúť.

Všetky kurzy programovania sú zamerané na prebudenie záujmu mladých ľudí o informačné technológie a programovanie, vytvorenie pevného základu pre prácu na nezávislých projektoch, prípravu na profesionálnu prácu v IT sektore (a nielen!) a uľahčenie štartu do života dospelých.

Rozvoj „mäkkých“ kompetencií
Kurzy programovania Coding Giants to nie je len prísne učenie sa programovania, ale aj rozvoj mnohých „mäkkých“ kompetencií, ktoré sú potrebné na akejkoľvek zvolenej kariérnej ceste (vrátane schopnosti kombinovať analytické a kreatívne myslenie, navrhovať riešenia problémov a samostatná práca na projektoch).

Vyučovanie počas kurzov programovania je previazané s praxou. Získané vedomosti študenti ihneď využijú pri cvičeniach, napríklad pri programovaní rozsiahleho prvku herného sveta alebo funkčnosti webovej stránky.

Tieto úlohy nie sú ľahké. Často vyžadujú veľkú kreativitu a prácu metódou pokus a omyl. Týmto spôsobom sa mladí ľudia naučia čeliť výzvam a problémom, robiť a opravovať chyby a nenechať sa odradiť neúspechmi. To všetko pripravuje deti a mladých ľudí na profesionálnu prácu v odvetviach ako IT, analytika, financie a marketing.

Všetky kurzy programovania v našej ponuke majú stanovenú základnú úroveň požadovaných vedomostí a zručností. Budúci účastník si vyberie predmet, ktorý ho zaujíma, a začne sa učiť. Absolvovanie prvej úrovne kurzu programovania mu umožní pokračovať na ďalšej úrovni.

Týmto spôsobom majú študenti čas upevniť si svoje vedomostí, dobre si precvičiť svojich schopností a implementovať aj rozširujúci študijný materiál. Je to prirodzená cesta vývoja, vďaka ktorej účastníci kurzu programovania nepociťujú tlak a frustráciu z toho, že niečo nevedia, nestíhajú. Všetci študenti daného kurzu programovania majú podobnú úroveň vedomostí a zručností.

Prostredníctvom odkazu nájdete našu aktuálnu ponuku kurzov programovania.

Témy kurzov programovania, niekoľko príkladov:

 • Vývoj počítačových hier
 • Python s Minecraftom
 • Roblox s Lua
 • Programovanie v C #
 • Hacking a vývoj webových stránok
 • Počítačová grafika
 • Databázy a jazyk SQL
 • Akadémia YouTubera

Kurzy programovania prebiehajú

 • online - prostredníctvom internetu, priebeh kurzu je úplne rovnaký ako v prípade prezenčného štúdia; študenti a lektor sa navzájom vidia a počujú. Naše online kurzy NIE SÚ webináre ani videá na Youtube! V priebehu našich kurzov lektor zdieľa so študentami svoju obrazovku a má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im pomôcť. Študenti môžu klásť otázky a aktívne diskutovať o svojich zadaniach, či problémoch.
 • prezenčne - v novom školskom roku pripravujeme otvorenie učební vo všetkých regiónoch Slovenska

Samozrejme! Pre našich zákazníkov sme pripravili špeciálny vernostný program, v rámci ktorého môžete za odporúčanie našej školy zbierať kredity vo výške 5 % z hodnoty kurzu (v prípade, že odporúčaný študent za kurz aj zaplatí). Nazbierané kredity následne môžete použiť na úhradu ďalšieho kurzu podľa vášho výberu.

Pozývame vás do našich ďalších špecializovaných doplnkových kurzov, ktorých ponuku neustále rozširujeme:

 • Databázy
 • Unity
 • Grafika
 • Webové stránky

Na nový školský rok pripravujeme rozšírenú ponuku Polročných kurzov pre všetky vekové kategórie. Nezabudnite nás preto sledovať!

Prihlásiť sa môžete kliknutím na link uvedený nižšie. Budete presmerovaní na registračný formulár, v ktorom si môžete zvoliť vekovú skupinu a termín.

Registračný formulár

Ak vaše dieťa nemá s programovaním žiadne skúsenosti, odporúčame vám začať s týmito:

Pre deti vo veku 7 až 9 rokov: Základy tvorby hier

Pre deti vo veku 10 až 12 rokov: Počítačové hry a programy

Pre deti vo veku 13 až 19 rokov: Úvod do programovania v C#

V prípade, že vaše dieťa skúsenosti s programovaním už má, vyberte si z našej ponuky doplnkových online kurzov zameraných na konkrétnu tému alebo sa s nami poraďte o vhodnom zaradení dieťaťa na Polročný kurz. Ponuku kurzov neustále rozširujeme.

V prípade, že potrebujete poradiť, obráťte sa na nás na tel. č. 0948 103 571 alebo emailom na info@codinggiants.sk

Polročné kurzy (14 lekcií, po 90 minút) stoja približne 220 Eur, platba je možná aj na splátky. Krátke kurzy stoja od 59 Eur. Ceny kurzov programovania sa líšia v závislosti od témy kurzu a úrovne znalostí nadobudnutých absolvovaním kurzu.

V cene kurzu programovania sú zahrnuté všetky učebné materiály. Rodičia a zástupcovia študentov majú prístup aj do uzavretej skupiny, prostredníctvom ktorej si môžu vymieňať svoje poznatky, skúsenosti a zúčastňovať sa ďalších zaujímavých podujatí školy programovania Coding Giants Slovensko.

Po uzavretí prihlášok obdržíte email s pokynmi a faktúrou. Platí sa prevodom na účet školy ešte pred začiatkom kurzu. Platbu za polročné kurzy je možné po dohode rozdeliť do 5 splátok.

Termíny jednotlivých kurzov nájdete v registračnom formulári.

Registračný formulár

V súčasnej dobe prebiehajú kurzy len formou online vyučovania.

Informácie o spustení prezenčného vyučovania budeme komunikovať v predstihu.

Počas prezenčného vyučovania rešpektujeme všetky nariadenia spojené s pandemickými opatreniami, takže áno.