hra s tabletom
Programovanie pre deti

Pre koho sú kurzy programovania Coding Giants určené?


9 minút čítania

Kto môže absolvovať kurzy programovania Coding Giants?

Kurzy programovania, alebo aj kurzy kódovania školy Coding Giants Slovensko vzdelávajú deti a mládež vo veku od 7 do 19 rokov v oblasti informačných technológií. Výučba prebieha v malých skupinách. Maximálny vekový rozdiel účastníkov kurzu v jednej skupine je 2 roky.

Pozývame deti a tínedžerov všetkých vekových kategórií, bez ohľadu na úroveň ich programovacích schopností a zručností.

Naše kurzy sú určené pre najmenšie deti (základom je hra), pre úplných začiatočníkov aj pre skúsených mladých programátorov, ktorí sa chcú v oblasti programovania neustále vzdelávať.


Čo prináša kurz programovania mladým ľuďom?

Pre mladých ľudí je kurz programovania Coding Giants príležitosťou rozvíjať doterajšie a získať nové počítačové zručnosti. Ide o skvelý spôsob rozvíjania programátorských záujmov. Možnosť tráviť voľný čas zmysluplne, tvoriť, zabávať sa a získať nových priateľov.


Rozvoj programátorských schopností

Účastníci kurzov programovania prenikajú hlbšie do sveta tvorby počítačových hier, programov, aplikácií a webových stránok, a to v rôznych programovacích prostrediach s využitím populárnych programovacích jazykov. Dozvedia sa o príležitostiach, ktoré ponúkajú nové technológie, a tiež o hrozbách, s ktorými sa môžu vo virtuálnom svete stretnúť.

Hlavným zámerom našich kurzov je vzbudiť záujem mladých ľudí o informačné technológie, o programovanie, a tak ich pripraviť na profesionálnu prácu v IT odvetví.


Rozvoj tzv. „mäkkých“ zručností

Kurzy programovania Coding Giants nepredstavujú len suché učenie sa programovania, ale rovnako aj rozvoj „mäkkých“ zručností, ktoré sú nevyhnutné na uplatnenie v akomkoľvek budúcom povolaní (vrátane schopností kombinovať analytické a kreatívne myslenie, navrhovať riešenia problémov a samostatnej práce na projektoch).

Vyučovanie je prepojené s praxou. Študenti, tzn. účastníci kurzu uplatňujú získané vedomosti v praktických cvičeniach, napríklad pri programovaní rozsiahleho prvku herného sveta alebo funkčnosti webovej stránky.

Tieto úlohy nie sú jednoduché. Často vyžadujú veľkú dávku tvorivosti a prácu metódou pokus - omyl. No práve týmto spôsobom sa mladí ľudia postupne učia čeliť výzvam a problémom, robiť a opravovať chyby a v prípade neúspechu sa nenechať odradiť, ale neustále napredovať. Budú tak dobre pripravení na profesionálnu prácu v odvetviach IT, analytiky, financií a marketingu.


Aké úrovne kurzov programovania sú dostupné?

Všetky kurzy programovania v našej ponuke majú stanovenú základnú úroveň požadovaných vedomostí a zručností. Budúci účastník kurzu si vyberie predmet, ktorý ho zaujíma a začne sa vzdelávať. Absolvovanie prvej úrovne kurzu programovania mu umožní pokračovať v kurze na ďalšej požadovanej úrovni.

Študenti si upevnia svoje vedomosti, preveria svoje schopnosti a zároveň sa naučia nové veci z oblasti programovania. Všetci študenti daného kurzu majú približne rovnakú úroveň vedomostí a zručností, nepociťujú tlak ani frustráciu z toho, že niečo nevedia alebo nestíhajú.


Ako prebieha kurz programovania?

Časť kurzov programovania Coding Giants je Polročná. Stretnutia prebiehajú raz týždenne po dve vyučovacie hodiny (2 x 45 min. + 5 min.). Za semester sa realizuje 14 stretnutí. Každý kurz programovania pozostáva z dvoch semestrov. Ak sa študent rozhodne kurz ukončiť, nie je povinný absolvovať druhý semester. Polročné kurzy prebiehajú:

  • prezenčne - v prevádzkach Coding Giants Slovensko pripravovaných po celom Slovensku,
  • online - prostredníctvom internetu. Priebeh kurzu je úplne rovnaký ako v prípade prezenčnej formy. Účastníci kurzu a lektor sa navzájom vidia a počujú. Lektor zdieľa so študentmi svoju obrazovku, má možnosť sledovať, na čom študenti pracujú a v prípade potreby im vie pomôcť. Vzájomne spolu diskutujú o svojich zadaniach, tvorivých riešeniach či problémoch.

Chceme zdôrazniť, že naše online kurzy NIE SÚ skrátené webináre ani videá na YouTube, ide o školu programovania s nastaveným dlhodobým plánom vzdelávania.

Čo ponúkame naviac:

  • krátke tematické kurzy programovania online, ktoré zvyčajne pozostávajú z niekoľkých častí/pokračovaní,
  • bezplatné programátorské workshopy,
  • webináre školy programovania Coding Giants Slovensko,
  • letné či zimné prázdninové kurzy.


Aké sú témy kurzov programovania?

Kliknutím na odkaz nájdete našu aktuálnu ponuku kurzov programovania/kurzov kódovania.

Témy kurzov programovania:

a mnoho ďalších.


Ako prebieha online výučba programovania?

Online vyučovanie programovania v škole Coding Giants je úplne rovnaké ako prezenčné, líši sa len formou výučby, tzn. na diaľku, cez internet.


Kto vedie kurz programovania?

Kurzy programovania Coding Giants Slovensko vyučujú kvalifikovaní učitelia a odborníci z praxe, ktorí už roky pracujú s mladými ľuďmi. Plne chápu ich problémy a potreby, dokážu ich motivovať k tvrdej práci, ale aj vzbudzovať záujem o informačné technológie a vášeň pre programovanie.

Lektori Coding Giants sa pre študentov stávajú mentormi. Sprevádzajú ich krok po kroku pri riešení zložitých problémov a poskytujú potrebnú podporu pri rozvoji programátorských zručností.


Aká je cena kurzov programovania?

Cena Polročných kurzov (14 lekcií, 90 minút) sa pohybuje okolo sumy 220 eur. Ceny kurzov programovania sa líšia v závislosti od témy kurzu a úrovne znalostí nadobudnutých absolvovaním kurzu. Platba je možná aj na splátky. Poplatok za krátke kurzy je od 59 eur.

V cene kurzu programovania sú zahrnuté všetky učebné materiály. Rodičia a zákonní zástupcovia neplnoletých študentov majú prístup do uzavretej skupiny, prostredníctvom ktorej si môžu vymieňať svoje poznatky, skúsenosti a zúčastňovať sa ďalších zaujímavých podujatí školy programovania Coding Giants Slovensko.

Lektori Coding Giants sa pre študentov stávajú mentormi. Sprevádzajú ich krok po kroku pri riešení zložitých problémov a poskytujú potrebnú podporu pri rozvoji programátorských zručností.


Aké vybavenie potrebujem na kurz (technické požiadavky)?

PC/Laptop s absolútnym minimom 16 GB (nutné pre unity a blender), zároveň procesor so 4 jadrami a 2 GB miesta na disku. Všetky kurzy sú na win10, použitie linux alebo mac nie je možné. Unity a blender využijú diskrétnu grafickú kartu, takže je veľmi výhodné ju mať, alebo mať výkonný procesor s kvalitnou integrovanou kartou.

Tím Coding Giants Slovensko


Podobné články

hra s tabletom
Programovanie pre deti

Čím chceš byť, alebo ako pomôcť dieťaťu s výberom povolania

Výber povolania je náročná životná výzva. Potrápi nejedného dospelého človeka, nie to ešte dieťa. Dieťa urobí svoje prvé rozhodnutie...

Prečítať viac
hra s tabletom
Programovanie pre deti

Prečo by sa deti mali učiť programovať?

Vďaka dynamickému rozvoju nových technológií sú digitálne zručnosti jednou z najžiadanejších kompetencií na trhu práce. Vedeli ste, že...

Prečítať viac