hra s tabletom
Programovanie pre deti

Je matematika pri programovaní dôležitá?


8 minút čítania

V minulosti bola informatika, a teda aj oblasť programovania, považovaná iba za súčasť matematiky. Dnes sú to dva samostatné odbory. To, či je matematika v programovaní nevyhnutná alebo aspoň dôležitá, závisí vo veľkej miere od typu práce a programovacieho projektu. Môžete programovať, resp. kódovať bez znalosti pokročilej matematiky, pochopenie niektorých problémov vďaka matematike vám však prácu uľahčí.

Potrebujete matematiku pri programovaní?

Táto otázka môže vyprovokovať mnoho hodín búrlivej diskusie. Na jednej strane samotná matematika je základom programovania, v širšom zmysle je základom celej informatiky. Na druhej strane znalosti matematiky na pokročilej úrovni sa v programovaní striktne nevyužívajú. Programátor nemusí na vytvorenie pracovného programu robiť zložité výpočty. Namiesto toho musí byť schopný nájsť, navrhnúť a použiť riešenie, ktorým dosiahne konkrétny cieľ. V tomto prípade je okrem znalostí jazykov a programovacích prostredí dôležité myslieť aj mimo „uzavretú krabicu“, teda tvorivo, odvážne, inak, kombinovať kreativitu s logikou a predvídať.

Treba vziať do úvahy, že matematika nie je iba algebra alebo aritmetika. Je to tiež logika, štatistika, pravdepodobnosť, kryptografia, algoritmus - programátor musí mať v týchto oblastiach prehľad.


Potrebujete vedieť matematiku, aby ste sa mohli začať učiť programovať?

Nie, nie je to potrebné! Uvedieme to na príklade základov programovania pre deti. Úžasné programovacie dobrodružstvo môžu začať už vo veku 7 rokov, pričom jediná požadovaná matematická zručnosť je vedieť napočítať do 20.

‌Študenti programátorského umenia bez ohľadu na vek sa samozrejme učia aj matematiku. Hlavným cieľom je však POCHOPIŤ pravidlá logického myslenia, nie riešiť náročné výpočtové úlohy. Kľúčom nie je teda ani tak znalosť matematiky, ako skôr pochopenie niektorých jej prvkov.

Uvedieme príklad. Funkcie, cykly alebo algoritmy - kľúčové prvky v práci programátora - sú preňho ľahšie pochopiteľné, ak rozumie matematike. Nie je to však podmienka. Ani veľké medzery v matematických znalostiach nevylučujú pochopenie zložitých mechanizmov vytvárania alebo fungovania počítačových programov.


Programovanie a matematika - čo majú tieto oblasti spoločné?

V matematike aj v programovaní je teória dôležitá, ale prax úplne nevyhnutná. Je nemožné stať sa matematikom bez tisícov vyriešených problémov a mnohých hodín strávených premýšľaním, kde je chyba, ktorá robí riešenie nesprávnym. Podobne sa programátor často dlho trápi nad kódom, v ktorom jedna malá chyba zabráni správnemu chodu programu.


Matematika a programovanie - porozumenie je kľúčom k úspechu!

‌Matematika a programovanie (kódovanie) sú založené na princípoch a pravidlách, ktoré sú lepšie pochopiteľné, ako napr. kovanie plechu. Matematik pracuje so zložitými vzorcami, programátor pracuje s konkrétnym programovacím jazykom a schémami.

Ak riešite zložitý matematický problém, musíte si najskôr premyslieť, ktoré vzorce použiť, prečo a ako ich skombinovať, aby ste dosiahli správny výsledok. A rovnako je to aj pri programovaní - diagramy sú pripravené, ale aby ich riešenie fungovalo, musíte ich správne vyvinúť, zoradiť a správne poskladať.

Pre naučenie sa matematiky aj programovania potrebujete podobné predpoklady, napríklad schopnosť logicky myslieť, systematickosť, trpezlivosť, odolnosť voči neúspechu a učenie sa z chýb.


Ktoré oblasti matematiky sú zahrnuté v programovaní?

V programovaní samozrejme nechýba matematika a jej znalosti sú v niektorých projektoch užitočné.

Znova to uvedieme na príklade. Pri pokročilom vývoji hier sa používajú vektory a matice, v kinematike (navrhovanie pohybu, napr. postáv) sú potrebné algebrické znalosti. Pri analýze údajov je dôležitá znalosť štatistiky alebo počtu pravdepodobností, aj keď to často nie je typická úloha programátora.

Znalosti o pokročilej algebre a aritmetike sú užitočné aj pri vytváraní zložitých programov, pri operáciách s veľkými databázami, pri testovaní, riešení alebo vytváraní nových algoritmov. Schopnosť vykonať matematickú analýzu zase možno uplatniť pri optimalizácii.

To všetko nie je nevyhnutné, ale prácu programátora to uľahčuje. V súčasnosti sa v programovaní už používajú rôzne aplikácie, softvérové ​​a technologické riešenia, ktoré pomáhajú začiatočníkom aj skúseným programátorom.


Ak nie matematiku, čo potom potrebujete pri programovaní?

Základom programovania nie je znalosť programovacích jazykov, pravidiel a mechanizmov fungovania programu, porozumenie matematickým problémom alebo zložitým schémam či algoritmom. Programátor samozrejme potrebuje vedomosti a skúsenosti, ale okrem ich získania musí dbať na rozvoj ďalších programátorských schopností a zručností.


Programátorská schopnosť riešenia problémov

Programátor analyzuje problém (môže to byť skutočný problém, pretože niečo nefunguje, alebo to môže byť cieľ, ktorý je potrebné dosiahnuť) a potom uvažuje o jeho riešení. „Ako dosiahnem, aby fungoval tak, ako má? Aké príkazy a v akom poradí vydať, aby počítač urobil to, čo od neho očakávam?“
Takéto riešenia musia byť vyvinuté, navrhnuté, potom otestované a ak sa osvedčia, tak aj implementované, tzn. použité. Je to schopnosť riešiť problémy pomocou známych metód a nástrojov, čo sú už znalosti programovania.


Kombinácia logického a kreatívneho myslenia v práci programátora

Programátor musí myslieť logicky, ale zároveň byť kreatívny, netradičný a abstraktný (pracuje s pojmami a číslami). Musí mať bohatú fantáziu, keďže väčšina práce sa odohráva v jeho hlave. Musí byť rozhodný, odvážny a zároveň pripravený zlyhať. Nesmie sa nechať odradiť neúspechom, naopak, poučiť sa zo svojich chýb a nevzdávať sa pri sledovaní svojho cieľa. Programátor musí byť sústredený, v strehu a trpezlivý.
Takéto danosti sa nedajú dobre natrénovať za niekoľko mesiacov alebo rokov, a mnohokrát ani počas štúdií programovania. Okrem toho sú to zručnosti, ktoré sú užitočné bez ohľadu na zvolenú kariérnu cestu. Určite stojí za to učiť ich deti od malička. Jeden zo spôsobov je prihlásiť dieťa na kurz s Coding Giants . Tu sa dozvie všetko, čo bude potrebovať pre prácu ako programátor.

FAQ:
Potrebujete matematiku pri programovaní?

‌Matematika je v programovaní samozrejme prítomná, ale aby ste sa stali dobrým programátorom, nemusíte ju vedieť na pokročilej úrovni. Pochopenie matematiky vám pomôže ľahšie sa naučiť programovať.


Programovanie a matematika - čo majú tieto dve oblasti spoločné?

Programovanie a v podstate celá informatika je založené na matematike. Obe tieto oblasti si vyžadujú logický prístup a snahu o pochopenie - sú abstraktné, nehmotné, teda sa pracuje s myslením a logickými operáciami. Učenie oboch týchto disciplín je navyše založené na systematickosti, trpezlivosti a schopnosti učiť sa z chýb.


Matematika v programovaní - kde ju nájsť?

‌Matematika sa vyskytuje hlavne v programovaní hier (vektory, matice, algebra v kinematike). Algebrické a aritmetické problémy, ako aj matematická analýza sú užitočné pri vytváraní nových algoritmov alebo pri optimalizácii a práci na veľkom množstve údajov.


Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Podobné články

hra s tabletom
Programovanie pre deti

Čím chceš byť, alebo ako pomôcť dieťaťu s výberom povolania

Výber povolania je náročná životná výzva. Potrápi nejedného dospelého človeka, nie to ešte dieťa. Dieťa urobí svoje prvé rozhodnutie...

Prečítať viac
hra s tabletom
Profesie budúcnosti

Data Scientist - jedno z najlepších povolaní budúcnosti?

Povolanie Data Scientist bolo pred niekoľkými rokmi vyzdvihované ako jedno z „povolaní budúcnosti“. Pre mnohých ľudí je však stále...

Prečítať viac