Profesie budúcnosti
hra s tabletom

Softvérový inžinier - spoznajte ďalšiu z profesií budúcnosti!

Softvérový inžinier je jedna z najnáročnejších profesií v IT priemysle. Vyžaduje si neustále zdokonaľovanie, rozširovanie vedomostí a nadobúdanie nových a nových zručností, a to nielen v oblasti programovania. Softvérový inžinier je zodpovedný za navrhovanie, vývoj a testovanie softvéru, rovnako aj za všetky aspekty súvisiace s programovacím...

Prečítať viac
hra s tabletom
Profesie budúcnosti

Data Scientist - jedno z najlepších povolaní budúcnosti?

Povolanie Data Scientist bolo pred niekoľkými rokmi vyzdvihované ako jedno z „povolaní budúcnosti“. Pre mnohých ľudí je však stále...

Prečítať viac