slider sql

DATABÁZY A JAZYK SQL

Pre deti a mládež od 13 do 19 rokov 

POPIS KURZU:

Bližšie informácie o kurze prinesieme už čoskoro!

 

AKO PREBIEHA ONLINE KURZ:

Naše online kurzy NIE SÚ webinárom ani kurzom na Youtube. Počas hodiny sleduje žiak obrazovku lektora a lektor sleduje všetko, čo žiaci robia (vidí ich obrazovky). Žiak môže počas hodiny klásť otázky, čím sa vytvára aktívna spolupráca žiakov s lektorom a možnosť vyriešiť chyby priamo počas hodiny. Toto nám umožňuje aplikácia Google Meet. Odporúčame použiť prehliadač Google Chrome.

Každý žiak dostane podrobné pokyny na pripojenie sa k online hodinám. Na online kurz bude žiak potrebovať počítač alebo notebook, mikrofón (v notebooku je už zabudovaný) a pripojenie na internet. 

CENA KURZU:

69 eur

Cena je za 4 stretnutia (8 vyučovacích hodín).


DĹŽKA KURZU:

Jeden blok trvá 1 mesiac. Vyučovanie prebieha raz do týždňa (2 x 45 minút plus 5 min. prestávka) po dobu 4 týždňov podľa aktuálneho rozvrhu. Vyučovanie sa nekoná počas školských prázdnin, v dňoch štátnych a cirkevných sviatkov.


ROZVRH HODÍN:

Rozpis kurzov nájdete v menu Rozvrh a registrácia.


POČET ÚČASTNÍKOV:

4 – 8 študentov


UČEBNÝ PLÁN:

... pripravujeme

 

NA TOMTO KURZE SA NAUČÍŠ:

1. Základné pojmy databázy.

2. Osvedčené postupy pri vytváraní databáz.

3. Praktické príklady použitia databáz.

4. Vytvoriť jednoduchú databázu.

5. Písať databázové dotazy (CRUD).


Po ukončení tohto kurzu ti odporúčame nasledujúce kurzy: 

1) Databázy a SQL II.

2) MS OFFICE: PowerPoint

3) MS OFFICE: Word

4) MS OFFICE: Excel

5) Úvod do programovania

6) Web stránky: základy HTML