Prebieha prihlasovanie na prázdninové online kurzy! Preskúmaj!

Naprogramuj si budúcnosť!

Spustili sme registráciu na online kurzy!

home children

Kurzy programovania pre deti a mládež

Online vyučovanie

Na kurzoch programovania si deti rozvíjajú logické myslenie a trpezlivosť. Učia sa pochopiť, ako fungujú technológie. Počas štúdia nadobúdajú dôležité digitálne zručnosti, ktoré sa im zídu nielen v živote, ale aj v budúcom povolaní.

Čím je škola programovania Coding Giants výnimočná?

Učíme programovať deti a mládež. Naše kurzy sú rozdelené podľa veku a prispôsobené ich vedomostiam a schopnostiam tak, aby boli vždy zaujímavé a prínosné. U detí podporujeme predstavivosť a priestorové vnímanie, ktoré deťom uľahčia pochopenie programovania, grafiky, mobilných aplikácií a hacking.

Spája nás spoločná vášeň! - Naši lektori sú kvalifikovaní programátori, ktorí sa s deťmi radi podelia o svoje bohaté vedomosti a skúsenosti.

Sme odborníci na slovo vzatí! - Popri učení detí každý z nás pôsobí vo svojom zamestnaní, či už ako web developer, odborný lektor, grafik, či projektový manažér. Svet informačných technológií nás neprestáva udivovať a svoje nadšenie prenášame aj na našich študentov.

Práca s deťmi nás napĺňa! - Programovacie jazyky učíme deti štýlom, ktorému rozumejú. Na hodinách s deťmi tvoríme veľa počítačových hier. Veď najľahšie sa učíme vtedy, keď nás to baví!

Spolupracujeme s odborníkmi na vzdelávanie! - Uvedomujeme si, že každému vyhovuje iný štýl učenia. Aby sme sa našim študentom čo najviac priblížili, metodiku našich kurzov pripravujeme s profesionálnymi učiteľmi.

Naprogramuj si budúcnosť!

Vedieť programovať je v dnešnom digitálnom svete rovnako dôležité, ako vedieť čítať a počítať. Škola programovania Coding Giants poskytuje svojim študentom vzdelanie, ktoré ich pripraví nielen na vyššie štúdium v oblasti IT, ale predovšetkým ich vybaví digitálnymi zručnosťami, ktoré im pomôžu uplatniť sa na pracovnom trhu budúcnosti.

Som presvedčený, že to, čo odlišuje úspešných ľudí od tých, ktorí zlyhali, je čistá tvrdohlavosť.

Steve Jobs

Naše kurzy programovania sú určené deťom a mládeži vo veku 7 až 19 rokov . Vieme, že motivácia zohráva pri učení dôležitú úlohu bez ohľadu na vek. Preto našu ponuku neustále rozširujeme o nové kurzy, aby sa každý z našich študentov mohol neustále rozvíjať v oblasti, ktorá ho najviac zaujíma.

Prehraj video

Semestrálne kurzy

Semestrálne kurzy programovania sú určené deťom, ktoré sa chcú venovať programovaniu podrobne a do hĺbky. Kurzy trvajú počas celého školského roka, od septembra do júna. Po absolvovaní ročného kurzu sa študenti stanú expertom na danú tému. Kurzy vedú kvalifikovaní lektori, ktorí sa programovaniu venujú aj vo svojich profesiách. Úroveň a obsah kurzov sú prispôsobené veku a schopnostiam detí. Deti vo veku 7 až 12 rokov sa naučia základy programovania, grafiky a tvorby počítačových hier. Na hodinách podporujeme predovšetkým nápaditosť a schopnosť plánovať a tvoriť. Deti si na kurzoch okrem prebratého učiva vytvoria aj vlastnú hru, napr. v jazyku Scratch či v programe Minecraft. Staršie deti sa naučia programovať v jazyku Python, HTML, CSS a JavaScript. Pre mládež vo veku 13 až 19 rokov sme pripravili kurzy, na ktorých sa okrem programovania pozrú aj na hacking, naučia sa tvoriť webové stránky či navrhovať mobilné aplikácie pre Android.

Prázdninové kurzy

Pozývame vás na letné kurzy online! Na našich kurzoch sa naučíte programovať a dobre sa pri tom zabavíte. Kurzy sú prispôsobené príslušným vekovým skupinám. Sú pripravovené a vedené tak, aby vzbudili u študentov záujem a ochotu rozširovať si vedomosti v danej oblasti. Deti vo veku 7 - 12 rokov sa naučia základy kódovania, grafiky a vývoja hier. Počas kurzov budeme okrem iného využívať programovacie jazyky ako Python, CSS, JavaScript a HTML a tiež vás naučíme, ako si vytvoriť vlastné hry v Scratchi, Minecrafte a Robloxe, ktoré deti milujú. Pre tínedžerov od 13 do 19 rokov sme pripravili lekcie programovania, hackovania, tvorby webových stránok a hier.

Naprogramujte si svoju budúcnosť!

Prihláste sa ešte dnes!

Odporúčame z nášho
blogu

Prečo by sa deti mali učiť programovať?

Čítať