Naprogramuj si budúcnosť!

Kurzy otvárame priebežne počas celého roka!

home children

Kurzy programovania pre deti a mládež

Online vyučovanie

Na kurzoch programovania si deti rozvíjajú logické myslenie a trpezlivosť. Učia sa pochopiť, ako fungujú technológie. Počas štúdia nadobúdajú dôležité digitálne zručnosti, ktoré sa im zídu nielen v živote, ale aj v budúcom povolaní.

Čím je škola programovania Coding Giants výnimočná?

Učíme programovať deti a mládež. Naše kurzy sú rozdelené podľa veku a prispôsobené ich vedomostiam a schopnostiam tak, aby boli vždy zaujímavé a prínosné. U detí podporujeme predstavivosť a priestorové vnímanie, ktoré deťom uľahčia pochopenie programovania, grafiky, mobilných aplikácií a hacking.

Sme globálnym partnerom spoločnosti Microsoft v oblasti vzdelávania!

Spája nás spoločná vášeň! - Naši lektori sú kvalifikovaní programátori, ktorí sa s deťmi radi podelia o svoje bohaté vedomosti a skúsenosti.

Sme odborníci na slovo vzatí! - Popri učení detí každý z nás pôsobí vo svojom zamestnaní, či už ako web developer, odborný lektor, grafik, či projektový manažér. Svet informačných technológií nás neprestáva udivovať a svoje nadšenie prenášame aj na našich študentov.

Práca s deťmi nás napĺňa! - Programovacie jazyky učíme deti štýlom, ktorému rozumejú. Na hodinách s deťmi tvoríme veľa počítačových hier. Veď najľahšie sa učíme vtedy, keď nás to baví!

Spolupracujeme s odborníkmi na vzdelávanie! - Uvedomujeme si, že každému vyhovuje iný štýl učenia. Aby sme sa našim študentom čo najviac priblížili, metodiku našich kurzov pripravujeme s profesionálnymi učiteľmi.

Naprogramuj si budúcnosť!

Vedieť programovať je v dnešnom digitálnom svete rovnako dôležité, ako vedieť čítať a počítať. Škola programovania Coding Giants poskytuje svojim študentom vzdelanie, ktoré ich pripraví nielen na vyššie štúdium v oblasti IT, ale predovšetkým ich vybaví digitálnymi zručnosťami, ktoré im pomôžu uplatniť sa na pracovnom trhu budúcnosti.

Som presvedčený, že to, čo odlišuje úspešných ľudí od tých, ktorí zlyhali, je vytrvalosť.

Steve Jobs

Naše kurzy programovania sú určené deťom a mládeži vo veku 7 až 19 rokov . Vieme, že motivácia zohráva pri učení dôležitú úlohu bez ohľadu na vek. Preto našu ponuku neustále rozširujeme o nové kurzy, aby sa každý z našich študentov mohol neustále rozvíjať v oblasti, ktorá ho najviac zaujíma.